Language of document : ECLI:EU:F:2008:134

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2008. november 4.

F‑18/07. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kérelem – A hallgatólagos elutasító határozatot követően közölt kifejezett elutasító határozat – Pusztán megerősítő aktus – Panasz késedelmes előterjesztése – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között a Bizottság 2005. október 25‑i azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben elutasították annak elismerését, hogy a felperes a személyzeti szabályzat 72. cikke és az Európai Közösségek tisztviselőinek egészségbiztosítására vonatkozó közös szabályzat szerinti súlyos betegségben szenved.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Bizottság saját költségein felül köteles viselni a felperes költségeinek egyharmadát.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – A kérelmet kifejezetten elutasító határozat, amelyet a véglegessé vált hallgatólagos elutasító határozatot követően közöltek – Megerősítő aktus

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Eljárás – Költségek – Ellentételezés – Kivételes indokok

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 87. cikk, 3. §, első bekezdés; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 122. cikk)

1.      A valamely kérelmet elutasító olyan kifejezett határozat, amelyet a véglegessé vált hallgatólagos elutasító határozatot követően közöltek az érdekelttel, csupán ez utóbbi határozatot megerősítő aktusnak minősül, így nem tekinthető a személyzeti szabályzat 91. cikke (1) bekezdése alapján megsemmisítés iránti keresettel megtámadható, sérelmet okozó aktusnak.

(lásd a 27. pontot)

2.      Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 87. cikke 3. §‑ának első bekezdése értelmében – amely mutatis mutandis alkalmazandó a Közszolgálati Törvényszék előtt folyamatban lévő ügyekre ez utóbbi saját eljárási szabályzatának 2007. november 1‑jei hatálybalépéséig – a Közszolgálati Törvényszék kivételes okból elrendelheti a költségeknek a felek közötti megosztását.

E tekintetben a felperes tisztviselő eljárási költségeinek az alperes intézmény és a felperes közötti megosztását igazoló kivételes oknak minősül az a tény, hogy az előzetes panasz elkésettsége miatt elutasított kereset esetén az adminisztráció nem tájékoztatta az érdekeltet arról, hogy a panasszal érintett határozat pusztán megerősítő aktusnak minősül, így azt megsemmisítés iránti keresettel megtámadni nem lehetett, másfelől a panasz elkésettségének lehetőségét megemlítve – gondoskodási kötelezettségét megsértve – azt a téves benyomást kelthette a tisztviselőben, hogy amennyiben az keresetet kívánna indítani, az elfogadható lenne.

(lásd a 35–39. pontot)