Language of document : ECLI:EU:F:2008:134

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2008 m. lapkričio 4 d.

Byla F‑18/07

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Prašymas – Eksplicitinis atmetimas, apie kurį pranešta po implicitinio atmetimo – Tik patvirtinamasis aktas – Pavėluotai pareikštas skundas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio iš esmės prašo panaikinti 2005 m. spalio 25 d. Komisijos sprendimą nepripažinti, kad jis serga sunkia liga, kaip ji suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnį ir Europos Bendrijų pareigūnų draudimo ligos atveju bendrąsias taisykles.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Komisija padengia savo ir trečdalį ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Eksplicitinis sprendimas atmesti prašymą, apie kurį pranešta, kai implicitinis sprendimas atmesti prašymą tapo galutinis – Patvirtinantis aktas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Kompensacija – Ypatingos aplinkybės

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 122 straipsnis)

1.      Eksplicitinis sprendimas atmesti prašymą, apie kurį adresatui pranešta, kai implicitinis sprendimas atmesti skundą tapo galutinis, yra tik pastarąjį sprendimą patvirtinantis aktas, taigi jo negalima laikyti asmens nenaudai priimtu aktu, dėl kurio galima pareikšti ieškinį dėl panaikinimo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį.

(žr. 27 punktą)

2.       Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento, mutatis mutandis taikomo Tarnautojų teismo nagrinėjamoms byloms iki 2007 m. lapkričio 1 d., t. y. pastarojo teismo procedūros reglamento įsigaliojimo dienos, 87 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą Tarnautojų teismas gali paskirstyti išlaidas šalims, jeigu susiklosto ypatingos aplinkybės.

Šiuo atžvilgiu ypatingą aplinkybę, pateisinančią pareigūno kaip ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymą atitinkamai institucijai ir šiam pareigūnui, sudaro tai, kad ieškinio, atmesto dėl pavėluotai pateikto išankstinio skundo, atveju administracija neinformavo adresato, jog skundžiamas sprendimas yra tik patvirtinamasis aktas, kurio negalima prašyti panaikinti, be to, ji pažeidė pareigą atsižvelgti į pareigūno interesus, nenurodžiusi, jog skundas gali būti pripažintas pateiktu pavėluotai, ir taip pareigūnui sudariusi klaidingą įspūdį, kad jei jis pareikštų ieškinį, šis būtų priimtinas.

(žr. 35–39 punktus)