Language of document : ECLI:EU:F:2008:147

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2008. november 25.

F‑50/07. sz. ügy

Valentina Hristova

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Felvétel – Nyílt versenyvizsga – Vizsgára bocsátási feltételek – A pályázat elutasítása – Indokolás – Oklevelek”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben V. Hristova egyrészt az EPSO/AST/14/06 versenyvizsga vizsgabizottsága által hozott, a felperesnek az említett versenyvizsga vizsgáira való bocsátását megtagadó határozata megsemmisítését, másrészt a Bizottságnak az állítólagos kár megtérítésére való kötelezését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az EPSO/AST/14/06 nyílt versenyvizsga vizsgabizottsága által hozott, a felperesnek az említett versenyvizsga vizsgáira való bocsátását megtagadó határozatot. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. Az Európai Közösségek Bizottsága köteles viselni a költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Versenyvizsga – Vizsgabizottság – A vizsgára bocsátás megtagadása

(Személyzeti szabályzat, 25. cikk, második bekezdés)

2.      Tisztviselők – Az intézmények szerződésen kívüli felelőssége – Feltételek – Jogellenesség – Kár – Okozati összefüggés

1.      A sérelmet okozó határozat indokolására vonatkozó kötelezettség célja egyrészt azon adatoknak az érintettel való közlése, amelyekből az megállapíthatja, megalapozott‑e a határozat, vagy sem, másrészt a bírósági felülvizsgálat lehetővé tétele. Ami különösen a versenyvizsgára bocsátást megtagadó határozatokat illeti, a vizsgabizottság köteles pontosan megjelölni a versenyvizsga–kiírás azon feltételeit, amelyekkel kapcsolatban azt állapította meg, hogy a pályázó nem teljesítette őket.

(lásd a 22. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 69/83. sz., Lux kontra Számvevőszék ügyben 1984. június 21‑én hozott ítéletének (EBHT 1984., 2447. o.) 36. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑55/91. sz., Fascilla kontra Parlament ügyben 1992. május 21‑én hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑1757. o.) 32. pontja; T‑145/02. sz., Petrich kontra Bizottság ügyben 2004. március 25‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑101. o. és II‑447. o.) 54. pontja; T‑376/03. sz., Hendrickx kontra Tanács ügyben 2005. április 5‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑83. o. és II‑379. o.) 68. pontja.

2.      A Közösség felelősségének megállapítása az intézmények terhére rótt magatartás jogellenességére, a kár tényleges bekövetkezésére, valamint a magatartás és a hivatkozott kár közötti okozati összefüggésre vonatkozó feltételek együttes fennállását feltételezi.

Ahhoz, hogy az ilyen összefüggés megállapítható legyen, főszabály szerint bizonyítani kell, hogy az érintett közösségi intézmény kötelességszegése és a hivatkozott kár között közvetlen és bizonyos okozati összefüggés áll fenn.

A versenyvizsga sajátos kontextusában megállapítható az okozati összefüggés bizonyossága, amennyiben a közösségi intézmény jogsértése valamely személyt bizonyosan megfosztott – ha nem is feltétlenül a szóban forgó állás odaítélésétől, amelyre vonatkozó jogát az érintett sohasem fogja tudni bizonyítani, hanem – attól a komoly esélytől, hogy erre az állásra kinevezzék, ami az érintettnek jövedelemveszteségből álló vagyoni kárt okozott.

(lásd a 38., 40. és 41. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 111/86. sz., Delauche kontra Bizottság ügyben 1987. december 16‑án hozott ítéletének (EBHT 1987., 5345. o.) 30. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑3/92. sz., Latham kontra Bizottság ügyben 1994. február 9‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1994., I‑A‑23. o. és II‑83. o.) 63. pontja; T‑589/93. sz., Ryan‑Sheridan kontra FEACVT ügyben 1996. február 15‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1996., I‑A‑27. o. és II‑77. o.) 141. pontja; T‑45/01. sz., Sanders és társai kontra Bizottság ügyben 2004. október 5‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., II‑3315. o.) 149. és 150. pontja; T‑250/04. sz., Combescot kontra Bizottság ügyben 2007. szeptember 12‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑2‑0000. o. és II‑A‑2‑0000. o.) 95. és 96. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑46/07. sz., Tzirani kontra Bizottság ügyben 2008. október 22‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 215. pontja.