Language of document :

Žaloba podaná dne 7. května 2010 - Mioni v. Komise

(Věc F-28/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná : Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o ukončení poskytování příspěvku za práci v zahraničí původně přiznaného žalobci.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným k uzavírání pracovních smluv ze dne 18. června 2009, kterým bylo ukončeno placení příspěvku za práci v zahraničí, jenž byl dříve poskytován žalobci, na základě článku 4 přílohy VII služebního řádu, jakož i rozhodnutí přijaté tímto orgánem dne 28. ledna 2010, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce ze dne 2. října 2009.

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________