Language of document :

Sag anlagt den 7. maj 2010 - Mioni mod Kommissionen

(Sag F-28/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den afgørelse, hvorved udbetalingen af det udlandstillæg, som sagsøgeren tidligere havde fået tildelt, blev bragt til ophør

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 18. juni 2009, hvorved udbetalingen af det udlandstillæg, som sagsøgeren tidligere havde fået tildelt i henhold til artikel 4 i bilag VII til tjenestemandsvedtægten, blev bragt til ophør, samt ansættelsesmyndighedens afslag af 28. januar 2010 på sagsøgerens klage af 2. oktober 2009 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________