Language of document :

Acțiune introdusă la 7 mai 2010 - Mioni/Comisia

(Cauza F-28/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de încetare a plăţii indemnizaţiei de expatriere acordate anterior reclamantului

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei adoptate de AAIC la 18 iunie 2009, prin care s-a stabilit încetarea plăţii indemnizaţiei de expatriere care fusese acordată anterior reclamantului, în temeiul articolului 4 din anexa VII la Statut, precum şi a deciziei adoptate de AAIC la 28 ianuarie 2010, prin care s-a respins reclamaţia formulată de reclamant în data de 2 octombrie 2009;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________