Language of document :

Žaloba podaná 7. mája 2010 - Mioni/Komisia

(vec F-28/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o ukončení poskytovania príspevku na expatriáciu pôvodne priznaného žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie AHCC z 18. júna 2009, ktorým tento orgán ukončil poskytovanie príspevku na expatriáciu pôvodne priznaného žalobcovi, na základe článku 4 prílohy VII Štatútu, ako aj rozhodnutie AHCC z 28. januára 2010, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu z 2. októbra 2009,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________