Language of document :

Talan väckt den 7 maj 2010 - Mioni mot Kommissionen

(Mål F-28/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut genom vilket det utlandstillägg som tidigare beviljats sökanden inte längre ska betalas ut.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara dels det beslut som fattats av anställningsmyndigheten den 18 juni 2009, om att inte längre betala ut det utlandstillägg som tidigare beviljats sökanden i enlighet med artikel 4 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, dels det beslut som anställningsmyndigheten fattat den 28 januari 2010, om att avvisa sökandens klagomål av den 2 oktober 2009, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________