Language of document :

Žaloba podaná dne 30. prosince 2010 - Mora Carrasco a další v. Parlament

(Věc F-128/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Aurora Mora Carrasco (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobkyni za hodnotící období 2009.

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu nepovýšit žalobkyni za hodnotící období 2009;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________