Language of document :

30. detsembril 2010 esitatud hagi - Mora Carrasco jt versus parlament

(kohtuasi F-128/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Aurora Mora Carrasco (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostjad: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused, millega 2009. aasta edutamise raames hagejaid ei edutatud.

Hagejate nõuded

tühistada Euroopa Parlamendi otsused, millega 2009. aasta edutamise raames hagejaid ei edutatud;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________