Language of document :

Rikors ippreżentat fit-30 ta' Diċembru 2010 - Mora Carrasco et vs Il-Parlament

(Kawża F-128/10)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Aurora Mora Carrasco (Lussemburgu, il-Lussemburgu) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, u E. Marchal, avukati)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjonijiet li r-rikorrenti ma jiġux promossi fil-proċedura ta' promozzjoni 2009

Talbiet tar-rikorrenti

jannulla d-deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew li ma jiġux promossi fil-proċedura ta' promozzjoni 2009;

jikkundanna lill-Parlament Ewropew għall-ispejjeż.

____________