Language of document :

Acțiune introdusă la 30 decembrie 2010 - Mora Carrasco și alții/Parlamentul European

(Cauza F-128/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Aurora Mora Carrasco (Luxemburg, Luxemburg) și alții (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor de a nu îi promova pe reclamanți în cadrul exercițiului de promovare 2009.

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor Parlamentului European de a nu îi promova în cadrul exercițiului de promovare 2009

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________