Language of document :

Жалба, подадена на 19 ноември 2010 г. - Cocchi и Falcione/Комисия

(Дело F-122/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Белгия) и Nicola Falcione (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi и J.-N. Louis, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението за оттегляне на предложение за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателите, което вече е прието от тях.

Искания на жалбоподателите

Да се отмени решението от 12 февруари 2010 г., с което се "отменя" приетото от г-н Falcione на 9 октомври 2009 г предложение от 16 септември 2009 г. за прехвърляне на пенсионните му права на основание на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника за длъжностните лица,

да се отмени решението от 23 февруари 2010 г. с което се "отменя" приетото от г-н Cocchi на 10 ноември 2009 г предложение от 13 октомври 2009 за прехвърляне на пенсионните му права на основание на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника за длъжностните лица,

да бъде осъден ответникът за заплати 200 000 EUR на г-н Falcione и 50 000 EUR на г-н Cocchi;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________