Language of document :

Žaloba podaná dne 19. listopadu 2010 - Cocchi a Falcione v. Komise

(Věc F-122/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgie) a Nicola Falcione (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zpětvzetí návrhu týkajícího se převodu nároků žalobců na důchod, který již tito žalobci přijali.

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí ze dne 12. února 2010, kterým byl "zrušen" návrh ze dne 16. září 2009, přijatý N. Falcione dne 9. října 2009, týkající se převodu jejích nároků na důchod na základě čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu;

zrušit rozhodnutí ze dne 23. února 2010, kterým byl "zrušen" návrh ze dne 13. října 2009, přijatý G. Cocchim dne 10. listopadu 2010, týkající se převodu jeho nároků na důchod na základě čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu;

-    uložit žalované, aby N. Falcione zaplatila 200 000 eur a G. Cocchimu 50 000 eur;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________