Language of document :

19. novembril 2010 esitatud hagi - Cocchi ja Falcione versus komisjon

(kohtuasi F-122/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) ja Nicola Falcione (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega võeti tagasi hagejate poolt juba heakskiidetud ettepanek pensioniõiguste ülekandmise kohta.

Hagejate nõuded

tühistada 12. veebruari 2010. aasta otsus, millega "tühistati" 16. septembri 2010. aasta ettepanek, mille oli 9. oktoobril 2009 heaks kiitnud Nicola Falcione ja mis puudutas personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel tema pensioniõiguste ülekandmist;

tühistada 23. veebruari 2010. aasta otsus, millega "tühistati" 13. oktoobri 2009. aasta ettepanek, mille Giorgio Cocchi oli heaks kiitnud 10. novembril 2010 ja mis puudutas personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel tema pensioniõiguste ülekandmist;

mõista kostjalt Nicola Falcione kasuka välja 200 000 euro suurune summa ning Giorgio Cocchi kasuks 50 000 euro suurune summa;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________