Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 19. novembrī - Cocchi un Falcione/Komisija

(lieta F-122/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Beļģija) un Nicola Falcione (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi un J.-N. Louis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma atsaukt piedāvājumu saistībā ar prasītāju pensijas tiesību pārskaitīšanu, ko prasītāji jau ir pieņēmuši, atcelšana

Prasītāju prasījumi:

atcelt 2010. gada 12. februāra lēmumu, ar kuru "atceļ" 2009. gada 16. septembra piedāvājumu, kuru N. Falcione pieņēmis 2009. gada 9. oktobrī, saistībā ar viņa pensijas tiesību pārskaitīšanu atbilstoši Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktam;

atcelt 2010. gada 23. februāra lēmumu, ar kuru "atceļ" 2009. gada 13. oktobra piedāvājumu, kuru G. Cocchi pieņēmis 2010. gada 10. novembrī, saistībā ar viņa pensijas tiesību pārskaitīšanu atbilstoši Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktam;

piespriest atbildētājai samaksāt N. Falcione EUR 200 000 un G. Cocchi EUR 50 000;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________