Language of document :

Žaloba podaná 19. novembra 2010 -Cocchi a Falcione/Komisia

(vec F-122/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgicko) a Nicola Falcione (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o stiahnutí návrhu týkajúceho sa prevodu práv na dôchodok žalobcov, s ktorým žalobcovia súhlasili.

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie z 12. februára 2010, ktorým sa "zrušuje" návrh zo 16. septembra 2009, ktorý 9. októbra 2009 prijal Nicola Falcione a ktorý sa týkal prevodu jeho práv na dôchodok podľa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku,

zrušiť rozhodnutie z 23. februára 2010, ktorým sa "zrušuje" návrh z 13. októbra 2009, ktorý 10. novembra 2009 prijal Giorgio Cocchi a ktorý sa týkal prevodu jeho práv na dôchodok podľa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť Nicolovi Falcioneovi sumu 200 000 eur a Giorgiovi Cocchimu 50 000 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________