Language of document :

Tožba, vložena 19. novembra 2010 - Cocchi in Falcione proti Komisiji

(Zadeva F-122/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgija) in Nicola Falcione (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Orlandi in J.-N. Louis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o umiku ponudbe za prenos pokojninskih pravic tožečih strank, ki sta jo ti že sprejeli.

Predlogi tožečih strank

Odločba z dne 12. februarja 2010 s katero je bila "razveljavljena" ponudba z dne 16. septembra 2009, ki jo je N. Falcione sprejela 9. oktobra 2009 in se je nanašala na prenos njenih pokojninskih pravic na podlagi 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, naj se razglasi za nično;

Odločba z dne 23. februarja 2010 s katero je bila "razveljavljena" ponudba z dne 13. oktobra 2009, ki jo je G. Cocchi sprejel 10. novembra 2010 in se je nanašala na prenos njegovih pokojninskih pravic na podlagi 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, naj se razglasi za nično;

toženi strani naj se naloži, da plača 200.000 EUR N. Falcione in 50.000 EUR G. Cocchiju;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________