Language of document :

Talan väckt den 19 november 2010 - Cocchi och Falcione mot kommissionen

(Mål F-122/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgien) och Nicola Falcione (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om tillbakadragande av ett förslag som sökandena hade godkänt avseende överföring av deras pensionsrättigheter.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 12 februari 2010 om "ogiltigförklaring" av förslaget av den 16 september 2009, som Nicola Falcione accepterade den 9 oktober 2009, avseende överföring av dennes pensionsrättigheter enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna,

ogiltigförklara beslutet av den 23 februari 2010 om "ogiltigförklaring" av förslaget av den 13 oktober 2009, som Giorgio Cocchi accepterade den 10 november 2009, avseende överföring av dennes pensionsrättigheter enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna,

förplikta svaranden att utge 200 000 euro till Nicola Falcione och 50 000 euro till Giorgio Cocchi, samt

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________