Language of document :

Žaloba podaná dne 26. listopadu 2010 - Labiri v. EHSV

(Věc F-124/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Vassiliki Labiri (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zastavení správního šetření zahájeného na základě podnětu žalobkyně pro psychické obtěžování

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí generálního tajemníka Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. ledna 2010, jímž se konstatuje, že se vedoucí oddělení žalobkyně nedopustil žádného provinění, a jímž se zastavuje správní šetření zahájené společně Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů na základě podnětu pro psychické obtěžování;

uložit Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru náhradu nákladů řízení.

____________