Language of document :

Sag anlagt den 26. november 2010 - Labiri mod CESE

(Sag F-124/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at afslutte den administrative undersøgelse, der blev indledt som følge af sagsøgerens klage over psykisk chikane, uden at foretage sig videre i sagen.

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, som generalsekretæren for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg traf den 18. januar 2010 om ikke at tage disciplinære skridt over for sagsøgerens kontorchef og om at afslutte den administrative procedure, som Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget sammen havde indledt som følge af klagen over psykisk chikane, uden at foretage sig videre i sagen, annulleres.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________