Language of document :

26. novembril 2010 esitatud hagi - Labiri versus EMSK

(kohtuasi F-124/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vassiliki Labiri (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus lõpetada meetmeid võtmata haldusjuurdlus, mis algatati kaebuse alusel, mis hageja psühholoogilise ahistamise kohta esitas

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. jaanuari 2010. aasta otsus mitte nõustuda ühegi hageja osakonna juhataja vastu esitatud süüdistusega ning lõpetada meetmeid võtmata haldusjuurdlus, mis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee poolt psühholoogilise ahistamise kohta esitatud kaebuse alusel ühiselt algatati;

mõista kohtukulud välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt.

____________