Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 26. novembrī - Labiri/EESK

(lieta F-124/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vassiliki Labiri (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu izbeigt administratīvo izmeklēšanas procesu, kas uzsākts pēc tam, kad prasītājs iesniedza sūdzību par psiholoģisko vardarbību

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāra 2010. gada 18. janvāra lēmumu neizvirzīt prasītāja nodaļas vadītājam nekādu apsūdzību un izbeigt administratīvo izmeklēšanas procesu, ko pēc sūdzības par psiholoģisko vardarbību iesniegšanas kopā uzsāka Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja;

piespriest Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________