Language of document :

Rikors ippreżentat fis-26 ta' Novembru 2010 - Labiri vs KESE

(Kawża F-124/10)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Vassiliki Labiri (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u E. Marchal, avukati)

Konvenut: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni li tingħalaq mingħajr tkomplija l-proċedura ta' investigazzjoni amministrattiva li nbdiet wara lment dwar fastidju psikoloġiku mressaq mir-rikorrent.

Talbiet tar-rikorrent

Tannulla d-deċiżjoni tat-18 ta' Jannar 2010 tas-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li ma tittieħed ebda miżura kontra l-kap tal-unità min-naħa tar-rikorrent u li tingħalaq mingħajr tkomplija l-proċedura ta' investigazzjoni amministrattiva li nbdiet b'mod konġunt mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u mill-Kumitat tar-Reġjuni wara l-ilment ta' dwar fastidju psikoloġiku;

tikkundanna lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-ispejjeż.

____________