Language of document :

Talan väckt den 26 november 2010 - Labiri mot Ekonomiska och sociala kommittén

(Mål F-124/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vassiliki Labiri (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Ekonomiska och sociala kommittén

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avsluta den administrativa undersökning som inleddes efter att sökanden klagat över att ha utsatts för mobbning utan att vidta några åtgärder.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av generalsekreteraren för Ekonomiska och sociala kommittén den 18 januari 2010 att inte vidta några disciplinära åtgärder mot sökandens enhetschef och att avsluta det administrativa förfarande som Ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén gemensamt hade inlett till följd av ett klagomål över mobbning utan att vidta några åtgärder i ärendet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________