Language of document :

Sag anlagt den 15. november 2010 - Psarras mod ENISA

(Sag F-118/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Aristidis Psarras (Heraklion, Grækenland) (ved advokaterne E. Boigelot og S. Woog)

Sagsøgt: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels påstand om annullation af afgørelsen om at fjerne sagsøgeren fra hans stilling som regnskabsmedarbejder ved Agenturet og om at ansætte en anden person i denne stilling. Dels påstand om betaling af erstatning til sagsøgeren for lidt skade som følge af de anfægtede retsakter og den chikane, han angiveligt har været udsat for.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af ENISA's bestyrelse trufne afgørelse af 7. februar 2010 om at fjerne sagsøgeren fra hans stilling som regnskabsmedarbejder ved Agenturet med øjeblikkelig virkning og om at ansætte en anden person i stillingen som regnskabsmedarbejder på ubestemt tid.

Annullation af bilag 1 til førnævnte afgørelse af 7. februar 2010 i dettes egenskab af forberedende retsakt. Bilag 1 er indstillingen fra den administrerende direktør til bestyrelsen om permanent at tildele en anden person opgaverne som regnskabsmedarbejder og om at fjerne sagsøgeren fra stillingen som regnskabsmedarbejder.

Om fornødent: Annullation af afgørelsen af 1. marts 2010, der som følge heraf blev truffet af den administrerende direktør, om at forflytte sagsøgeren til en ny stilling, jf. vedtægtens artikel 7.

Som følge af disse annullationer genansættes sagsøgeren i stillingen som regnskabsmedarbejder ved Agenturet.

ENISA tilpligtes at betale sagsøgeren 10 000 EUR i erstatning, dels for det lidte tab som følge af de anfægtede retsakter, dels for den lidte ikke-økonomiske skade som følge af den psykiske chikane, sagsøgeren har været udsat for, idet der tages forbehold for en forhøjelse af dette beløb under sagen.

ENISA tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________