Language of document :

Kanne 15.11.2010 - Psarras v. ENISA

(Asia F-118/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Aristidis Psarras (Heraklion, Kreikka) (edustajat: asianajajat E. Boigelot ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja erotetaan viraston kirjanpitäjän virastaan ja nimitetään toinen henkilö tähän samaan virkaan. Toisaalta vaatimus siitä, että kantajalle on maksettava korvausta vahingosta, joka on aiheutunut riidanalaisista toimista ja kiusaamisesta, jonka kohteeksi kantaja väittää joutuneensa.

Vaatimukset

ENISA:n johtokunnan 7.2.2010 tekemä päätös, jolla kantaja erotetaan viraston kirjanpitäjän virastaan välittömästi ja nimitetään toinen henkilö kirjanpitäjän virkaan toistaiseksi, on kumottava

edellä mainitun 7.2.2010 tehdyn päätöksen liite 1 on kumottava, koska se on valmisteleva toimi; tämä liite 1 on pääjohtajan johtokunnalle tekemä ehdotus siitä, että kirjanpitäjän tehtävät annetaan vakituisesti toisen henkilön tehtäväksi ja kantaja erotetaan kirjanpitäjän virastaan

siltä osin kuin se on tarpeen, on kumottava 1.3.2010 tehty päätös, jonka pääjohtaja on tämän seurauksena tehnyt ja jolla kantaja siirretään henkilöstösääntöjen 7 artiklan mukaisesti toiseen tehtävään

näiden kumoamisten seurauksena kantajalle on palautettava viraston kirjanpitäjän virka

ENISA on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 000 euroa korvauksena yhtäältä vahingosta, joka on aiheutunut riidanalaisista päätöksistä, ja toisaalta henkisestä kärsimyksestä, joka on aiheutunut kantajaan kohdistuneesta henkisestä häirinnästä; tätä summaa voidaan korottaa oikeudenkäynnin kuluessa

ENISA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________