Language of document :

2010. november 15-én benyújtott kereset - Psarras kontra ENISA

(F-118/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Aristidis Psarras (Heraklion, Görögország) (képviselők: É. Boigelot és S. Woog ügyvédek)

Alperes: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperest az Ügynökség könyvvizsgálói állásából felmentő és az ugyanezen álláshelyre más személyt kinevező határozat megsemmisítése. Másrészt az iránti kérelem, hogy a felperesnek fizessenek meg bizonyos összeget a megtámadott aktusokkal és azon zaklatással okozott károk megtérítéseként, amelyeknek a felperes állítólag áldozata volt.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az ENISA igazgatótanácsának 2010. február 7-i, a felperest az Ügynökség könyvvizsgálói állásából azonnali hatállyal felmentő és a könyvvizsgálói állásra határozatlan időre más személyt kinevező határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a fenti, 2010. február 7-i határozat 1. mellékletét mint előkészítő aktust; ezen 1. melléklet nem más, mint az igazgatótanács ügyvezető igazgatójának arra vonatkozó előterjesztése, hogy a könyvvizsgálói feladatokkal állandó jelleggel más személyt bízzanak meg, a felperest pedig mentsék fel a könyvvizsgálói állásból;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az ügyvezető igazgató által a fentiek következményeként 2010. március 1-jén hozott határozatot, amely a felperest a személyzeti szabályzat 7. cikke alapján új álláshelyre osztja be;

a fenti megsemmisítések következményeként a Közszolgálati Törvényszék helyezze vissza a felperest az Ügynökség könyvvizsgálói álláshelyére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az ENISA-t, hogy fizessen meg a felperesnek 1000 eurót egyrészt a megtámadott határozatokkal, másrészt pedig azon lelki zaklatással okozott kár megtérítésének jogcímeként, amelynek a felperes áldozata volt, azzal, hogy a felperes fenntartja azt a jogát, hogy az eljárás során e követelését felemelje;

a Közszolgálati Törvényszék az ENISA-t kötelezze a költségek viselésére.

____________