Language of document :

Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2010 - Psarras/ENISA

(Cauza F-118/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Aristidis Psarras (Heraklion, Grecia) (reprezentanți: E. Boigelot şi S. Woog, avocaţi)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA)

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziei de demitere a reclamantului din funcția de contabil al agenției și de numire a unei alte persoane pe același post. Pe de altă parte, cerere de plată către reclamant a unei sume cu titlu de reparare a prejudiciului suferit ca urmare a actelor atacate și a hărțuirii a cărei victimă pretinde că a fost

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 7 februarie 2010 a Consiliului de administrație al ENISA de demitere a reclamantului din funcția de contabil al agenției cu efect imediat și de numire a unei alte persoane în postul de contabil pe perioadă nedeterminată;

anularea, în calitate de act pregătitor, a anexei 1 la decizia din 7 februarie 2010 sus-menționată; această anexă 1 reprezintă propunerea făcută de directorul executiv Consiliului de administrație, în sensul încredințării permanente a atribuțiilor de contabil unei alte persoane și al demiterii reclamantului din funcția de contabil;

în măsura necesară, anularea deciziei din 1 martie 2010 adoptată în consecință de directorul executiv, în sensul schimbării repartizării reclamantului într-un nou post, potrivit articolului 7 din statut;

drept consecință a acestor anulări, reîncadrarea reclamantului în postul de contabil al agenției;

obligarea ENISA la plata către reclamant a sumei de 10 000 de euro cu titlu de reparare, pe de o parte, a prejudiciului suferit ca urmare a deciziilor atacate și, pe de altă parte, a prejudiciului moral suferit ca urmare a hărțuirii psihologice căreia i-a fost victimă, sub rezerva unei majorări în cursul procedurii;

obligarea ENISA la plata cheltuielilor de judecată.

____________