Language of document :

Tožba, vložena 15. novembra 2010 - Psarras proti ENISA

(Zadeva F-118/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Aristidis Psarras (Heraklion, Grčija) (zastopnika: E. Boigelot in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe o razrešitvi tožeče stranke z njegove funkcije računovodje agencije in o imenovanju druge osebe na isto delovno mesto. Drugič, predlog, da se tožeči stranki plača odškodnino za škodo, ki je nastala zaradi izpodbijanih aktov in ker naj bi bila žrtev nadlegovanja.

Predlogi tožeče stranke

Odločba upravnega odbora ENISA z dne 7. februarja 2010 o razrešitvi tožeče stranke z njegove funkcije računovodje agencije s takojšnjim učinkom in o imenovanju druge osebe na delovno mesto računovodje za nedoločen naj se razglasi za nično;

priloga 1 k omenjeni odločbi z dne 7. februarja 2010 naj se kot pripravljalni akt razveljavi; ta priloga 1 je predlog izvršnega direktorja upravnega odbora, da se naloge računovodje za stalno dodeli drugi osebi in da se tožečo stranko razreši z njegove funkcije računovodje;

če je to potrebno, naj se za nično razglasi odločbo z dne 1.marca 2010, ki jo je nato sprejel izvršni direktor, o premestitvi tožeče stranke na novo delovno mesto v skladu s členom 7 Kadrovskih predpisov;

kot posledico teh razglasitev ničnosti naj se tožečo stranko ponovno razporedi na delovno mesto računovodje agencije;

ENISA naj se naloži, da tožeči stranki plača 10.000 EUR odškodnine, ki je nastala zaradi, prvič, izpodbijanih odločb, in, drugič, nepremoženjske škode, ker je bil žrtev psihološkega nadlegovanja, pri čemer se možnost povečanja pridrži;

ENISA naj se naloži plačilo stroškov.

____________