Language of document : ECLI:EU:F:2010:24

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2010. április 15.

F‑4/09. sz. ügy

Jorge de Britto Patricio‑Dias

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Beosztás – Újrabeosztás – Szolgálati érdek – A beosztás és a besorolási fokozat közötti megfelelés – Védelemhez való jog – Indokolás”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben J. de Britto Patricio‑Dias elsősorban a kinevezésre jogosult hatóság 2008. április 11‑i azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben őt az Európai Unió Bizottsága Energetikai és közlekedési főigazgatóságának B.3., logisztika, innováció és komodalitás egységéhez osztották be, másodsorban a kinevezésre jogosult hatóság 2008. október 21‑i, a felperes panaszát elutasító határozatának megsemmisítését.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – A szervezeti egységek szervezése – A személyi állomány beosztása – Újrabeosztás – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Korlátok

(Személyzeti szabályzat, 7. cikk, (1) bekezdés)

2.      Tisztviselők – A szervezeti egységek szervezése – A személyi állomány beosztása – Szolgálati érdekből történő újrabeosztásról szóló intézkedés – Indokolási kötelezettség – Hiány

3.      Tisztviselők – Sérelmet okozó határozat – Indokolási kötelezettség – Terjedelem

(Személyzeti szabályzat, 25. cikk)

1.      Noha a személyzeti szabályzat nem ismeri az „újrabeosztás” kifejezést, az az érintett tisztviselők jogai és jogos érdekei védelmét illetően az újrabeosztásra vonatkozó határozatokra – ahogyan az intézmények közötti áthelyezésekre – vonatkoznak a személyzeti szabályzat 7. cikkének (1) bekezdésében szereplő szabályok.

Az intézmények széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a szervezeti egységeik szervezésében a rájuk bízott feladatoktól függően, valamint azok alapján a rendelkezésükre bocsátott személyi állomány beosztásában, azzal a feltétellel azonban, hogy e beosztásnak szolgálati érdekből és a munkakörök egyenértékűségének tiszteletben tartásával kell történnie, az érintett erre vonatkozó szemlélete azonban nem releváns.

Az intézményeket a szolgálati érdek értékelése területén megillető mérlegelési jogkör terjedelmére figyelemmel a szolgálati érdekkel kapcsolatos feltétel betartására vonatkozóan a Törvényszék által gyakorolt bírósági felülvizsgálatnak arra a kérdésre kell korlátozódnia, hogy a kinevezésre jogosult hatóság ésszerű határok között maradt‑e, és mérlegelési jogkörét nem nyilvánvalóan helytelenül használta‑e.

Másfelől igaz ugyan, hogy az adminisztrációnak az az érdeke, hogy a tisztviselőket sajátos készségeiknek és személyes preferenciájuknak megfelelően ossza be, a sajátos feladatok ellátásához vagy megőrzéséhez való jogosultság azonban nem illeti meg őket.

(lásd a 35–38. és 55. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 218/80. sz., Kruse kontra Bizottság ügyben 1981. október 22‑én hozott ítéletének (EBHT 1981., 2417. o.) 7. pontja; 19/87. sz., Hecq kontra Bizottság ügyben 1988. március 23‑án hozott ítéletének (EBHT 1988., 1681. o.) 6. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑76/03. sz., Meister kontra OHIM ügyben 2004. október 28‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑325. o. és II‑1477. o.) 64. pontja; T‑339/03. sz., Clotuche kontra Bizottság ügyben 2007. február 7‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑2‑29. o. és II‑A‑2‑179. o.) 35. és 47. pontja; T‑118/04. és T‑134/04. sz., Caló kontra Bizottság egyesített ügyekben 2007. február 7‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑2‑37. o. és II‑A‑2‑253. o.) 99. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑119/06. sz., Kerstens kontra Bizottság ügyben 2008. május 8‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑147. o. és II‑A‑1‑787. o.) 84. és 98. pontja, az ítélettel szemben T‑266/08. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Európai Unió Törvényszéke előtt.

2.      Amennyiben a szolgálati érdekből hozott egyszerű belső szervezeti intézkedés, mint amilyen az újrabeosztásról szóló intézkedés, nem veszélyezteti a tisztviselő személyzeti szabályzat szerinti helyzetét vagy a besorolási fokozat és a beosztás közötti megfelelés elvét, az adminisztráció azt nem köteles indokolni.

(lásd a 61. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság a fent hivatkozott Clotuche kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 153. és 195. pontja; a fent hivatkozott Caló kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 126. és 142. pontja.

3.       A határozat akkor megfelelően indokolt, ha annak hátterét az érintett tisztviselő ismeri, és e háttérből megértheti a reá vonatkozóan hozott határozat jelentőségét. Ez az eset áll fenn, amikor a határozathozatal körülményei, a hivatalos feljegyzések, valamint az egyéb kísérő közlemények alapján megismerheti azokat a lényeges tényeket, amelyek az adminisztrációt a határozat meghozatalakor vezérelték.

(lásd a 62. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑218/02. sz., Napoli Buzzanca kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 29‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑267. o. és II‑1221. o.) 65. pontja.