Language of document : ECLI:EU:F:2010:24

Tarnautojų Teismo (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. balandžio 15 d.

Byla F‑4/09

Jorge de Britto Patricio-Dias

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paskyrimas — Paskyrimas į kitas pareigas — Tarnybos interesas — Lygio ir pareigų atitiktis — Teisė į gynybą — Motyvavimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo J. de Britto Patricio‑Dias prašo, pirma, panaikinti 2008 m. balandžio 11 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą paskirti jį į kitas pareigas Europos Bendrijų Komisijos Energijos ir transporto generalinio direktorato Logistikos, inovacijų ir sąveikos B.3 skyriuje ir, antra, panaikinti 2008 m. spalio 21 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti jo skundą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Tarnybų organizavimas — Darbuotojų paskyrimas — Paskyrimas į kitas pareigas — Administracijos diskrecija — Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalis)

2.      Pareigūnai — Tarnybų organizavimas — Darbuotojų paskyrimas — Paskyrimo į kitas pareigas dėl tarnybos interesų priemonė — Pareiga motyvuoti — Nebuvimas

3.      Pareigūnai — Asmens nenaudai priimtas sprendimas — Pareiga motyvuoti — Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnis)

1.      Nors Pareigūnų tarnybos nuostatuose nėra sąvokos „paskyrimas į kitas pareigas“, sprendimams dėl paskyrimo į kitas pareigas, kaip ir perkėlimams, kiek tai susiję su atitinkamų pareigūnų teisių ir teisėtų interesų apsauga, taikomos Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalies normos.

Šiuo atžvilgiu institucijos turi didelę diskreciją organizuoti savo tarnybas, atsižvelgdamos į joms patikėtus uždavinius ir skirdamos savo personalą jiems įgyvendinti, tačiau su sąlyga, kad šis paskyrimas vykdomas dėl tarnybos interesų ir laikantis lygio ir pareigų atitikties principo, todėl suinteresuotojo asmens nuomonė šiuo atžvilgiu nėra svarbi.

Atsižvelgiant į institucijų diskrecijos vertinti tarnybos interesus apimtį, Tarnautojų teismo kontrolė vertinant, ar buvo laikytasi tarnybos interesų sąlygos, turi apsiriboti atsakymu į klausimą, ar Paskyrimų tarnyba veikė pagrįstai ir tinkamai ir savo diskrecija nesinaudojo akivaizdžiai klaidingai.

Be kita ko, nors administracija yra suinteresuota įdarbindama pareigūnus atsižvelgti į jų konkrečius gebėjimus ir pageidavimus, jiems nesuteikiama teisė vykdyti konkrečias pareigas ar jas išsaugoti.

(žr. 35–38 ir 55 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1981 m. spalio 22 d. Sprendimo Kruse prieš Komisiją, 218/80, Rink. p. 2417, 7 punktas; 1988 m. kovo 23 d. Sprendimo Hecq prieš Komisiją, 19/87, Rink. p. 1681, 6 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. spalio 28 d. Sprendimo Meister prieš VRDT, T‑76/03, Rink. VT p. I‑A‑325 ir II‑1477, 64 punktas; 2007 m. vasario 7 d. Sprendimo Clotuche prieš Komisiją, T‑339/03, Rink. VT p. I‑A‑2‑29 ir II‑A‑2‑179, 35 ir 47 punktai; 2007 m. vasario 7 d. Sprendimo Caló prieš Komisiją, T‑118/04 ir T‑134/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑37 ir II‑A‑2‑253, 99 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. gegužės 8 d. Sprendimo Kerstens prieš Komisiją, F‑119/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑147 ir II‑A‑1‑787, 84 ir 98 punktai, pateiktas apeliacinis skundas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme, byla T‑266/08 P.

2.      Jei paprasčiausia vidaus organizavimo priemonė, priimta dėl tarnybos interesų, kaip antai paskyrimas į kitas pareigas, nepažeidžia pareigūno tarnybinės padėties arba lygio ir pareigų atitikties principo, administracija neturi nurodyti jos priėmimo motyvų.

(žr. 61 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Clotuche prieš Komisiją 153 ir 195 punktai; minėto Sprendimo Caló prieš Komisiją 126 ir 142 punktai.

3.      Sprendimas yra pakankamai motyvuotas, jeigu jis buvo priimtas suinteresuotajam pareigūnui žinomomis aplinkybėmis, kurios leidžia suvokti jo atžvilgiu priimtos priemonės turinį. Taip yra tuo atveju, kai iš nagrinėjamo akto priėmimo aplinkybių, tarnybinių raštų ir kitų jį lydinčių pranešimų galima sužinoti svarbiausią informaciją, kuria administracija rėmėsi priimdama sprendimą.

(žr. 62 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Napoli Buzzanca prieš Komisiją, T‑218/02, Rink. VT p. I‑A‑267 ir II‑1221, 65 punktas.