Language of document :

Žaloba podaná dne 5. května 2010 - Begue a další v. Komise

(Věc F-27/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Christian Begue (Marcy, Francie) a další (zástupce: A. Woimant, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se žalobcům zamítá zaplacení se zpětným účinkem zvláštních příplatků stanovených v článku 56b služebního řádu.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí (č. R/467/09) přijaté orgánem oprávněným k uzavírání smluv (OOUS), kterým byly zamítnuty "stížnosti" žalobců proti rozhodnutí o zamítnutí ze dne 3. září 2009 týkajícího se žádosti o zaplacení se zpětným účinkem zvláštních příplatků stanovených v článku 56b služebního řádu úředníků;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________