Language of document :

5. mail 2010 esitatud hagi - Begue jt versus komisjon

(kohtuasi F-27/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Christian Begue (Marcy, Prantsusmaa) ja teised (esindaja: advokaat A. Woimant)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega hagejale keelduti tagasiulatuvalt maksmast personalieeskirjade artiklis 56b ette nähtud hüvitist.

Hagejate nõuded

tühistada lepinguid sõlmiva asutuse otsus (nr R/467/09), millega jäeti rahuldamata hagejate "kaebused" 3. septembri 2009. aasta tagasilükkava otsuse peale, mis puudutab nõuet maksta tagasiulatuvalt ametnike personalieeskirjade artiklis 56b ette nähtud hüvitist;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________