Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 5. maijā - Begue u.c./Komisija

(lieta F-27/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Christian Begue (Marcy, Francija) un citi (pārstāvis - A. Woimant, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, kurā prasītājiem atteikts ar atpakaļejošu spēku samaksāt Civildienesta noteikumu 56.b pantā paredzēto pabalstu [piemaksu] par gatavību darbam

Prasītāju prasījumi:

atcelt iestādes, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, lēmumu (Nr. R/467/09), kurā noraidītas prasītāju "sūdzības" par 2009. gada 3. septembra lēmumu, kurā noraidīts lūgums ar atpakaļejošu spēku samaksāt Civildienesta noteikumu 56.b pantā paredzēto pabalstu [piemaksu] par gatavību darbam;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________