Language of document :

Beroep ingesteld op 5 mei 2010 - Begue e.a. / Commissie

(Zaak F-27/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Christian Begue (Marcy, Frankrijk) en anderen (vertegenwoordiger: A. Woimant, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoekers met terugwerkende kracht de vergoeding bedoeld in artikel 56 ter van het Statuut toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het besluit (nr. R/467/09) van het tot het aangaan van overeenkomsten bevoegd gezag (TAVOBG) houdende afwijzing van verzoekers' "klachten" tegen het besluit van 3 september 2009 houdende afwijzing van het verzoek om betaling, met terugwerkende kracht, van de vergoeding bedoeld in artikel 56 ter van het Ambtenarenstatuut;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________