Language of document :

Tožba, vložena 5. maja 2010 - Begue in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-27/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Christian Begue (Marcy, Francija) in drugi (zastopnik: A. Woimant, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bilo tožečim strankam zavrnjeno izplačilo dodatkov za pripravljenost za delo z učinkom za nazaj iz člena 56b Kadrovskih predpisov.

Predloga tožečih strank

za nično naj se razglasi odločba (št. R/467/09) organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi (OPSP), s katero so bili zavrnjeni "ugovori" tožečih strank zoper odločbo z dne 3. septembra 2009, s katero so bili zavrnjeni zahtevki za izplačilo dodatkov za pripravljenost za delo z učinkom za nazaj iz člena 56b Kadrovskih predpisov za uradnike;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________