Language of document :

Жалба, подадена на 6 май 2010 г. - Costa/Комисия

(Дело F-26/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Antonino Costa (Thionville, Франция) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяната на решението за изключване на жалбоподателя от процедурата за повишаване за 2009 г. и осъждането на ответната страна да му плати сума като обезщетение на неимуществените вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ОН за изключване на жалбоподателя от процедурата за повишаване за 2009 г., за което той е узнал на 22 ноември 2009 г.;

доколкото това е необходимо, да се отмени решението от 27 януари 2010 г. за отхвърляне на жалбата;

като последица от това да се задължи ответната страна да проведе по надлежен начин процедурата за повишаване за 2009 г., като включи жалбоподателя в нея;

да осъди ответната страна да плати сумата от 25 000 EUR като обезщетение за неимуществените вреди;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________