Language of document :

Žaloba podaná dne 6. května 2010 - Costa v. Komise

(Věc F-26/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Antonio Costa (Thionville, Francie) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, které vylučuje povýšení žalobce za rok 2009, a uložení povinnosti žalované, aby uhradila určitou částku z titulu náhrady morální újmy.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování, které vylučuje povýšení žalobce za rok 2009 a které obdržel dne 22. listopadu 2009;

v rozsahu, ve kterém je to nezbytné, zrušit rozhodnutí ze dne 27. ledna 2010, kterým byla zamítnuta stížnost;

uložit tedy žalované řádně znovu zahájit řízení o povýšení za rok 2009 a zahrnout do něho žalobce;

uložit žalované, aby uhradila žalobci částku ve výši 25 000 eur z titulu náhrady morální újmy;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________