Language of document :

Acțiune introdusă la 6 octombrie 2010 - Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-483/10)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: H. Støvlbæk și R. Vidal Puig, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (1), al articolului 11, al articolului 13 alineatul (2), al articolului 14 alineatul (1) și al articolului 30 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță1 precum și în temeiul articolului 10 alineatul (7) din Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate comunitare2;

obligarea Regatul Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia consideră că Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligaţiile care decurg din:

articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE, în măsura în cuantumul tarifelor impuse pentru utilizarea infrastructurii feroviare este "determinat" exclusiv de către autorităţile statale, atribuţiile "administratorului infrastructurii" (ADIF) fiind reduse la simpla colectare a taxelor;

articolul 11 din Directiva 2001/14/CE, întrucât sistemul de tarifare stabilit de autorităţile spaniole nu prevede niciun stimulent în sensul criteriilor impuse în directivă;

articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE, întrucât legislaţia spaniolă nu oferă suficiente garanţii pentru independenţa organismului de reglementare (Comitetul pentru Reglementare Feroviară) în raport cu ADIF (administratorul infrastructurii feroviare) și în raport cu RENFE-Operadora (o întreprindere feroviară din subordinea Ministerului Dezvoltării);

articolul 10 alineatul (7) din Directiva 91/440/CEE, deoarece organismul de reglementare (Comitetul de Reglementare Feroviară) nu dispune de mijloacele necesare pentru a-și exercita funcţia de supraveghere a concurenţei pe pieţele serviciilor feroviare pe care i-o încredinţează articolul menţionat;

articolul 13 alineatul (2) și articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE, în măsura în care legislaţia spaniolă impune o serie de criterii discriminatorii pentru atribuirea capacităţilor de infrastructură feroviară; aceste criterii pot duce, în realitate, la atribuirea unor trase pe durată mai mare decât maximul corespunzător unui grafic de circulație și nu sunt suficient de specifice.

____________

1 - JO L 75, p. 29, Ediție specială, 07/vol. 8, p. 66.

2 - JO L 237, p. 25, Ediție specială, 07/vol.2, p. 86.