Language of document :

Tožba, vložena 6. oktobra 2010 - Evropska komisija proti Kraljevini Španiji

(Zadeva C-483/10)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: H. Støvlbæk in R. Vidal Puig, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Španija ni izpolnila obveznosti iz členov 4(1), 11(2), 14(1) in 30(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/14/ES1 z dne 26. februarja 2001 o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti in naložitvi uporabnin za njihovo uporabo in iz člena 10(7) Direktiva Sveta 91/440/EGS 2 z dne 29. julija 1991 o razvoju železnic Skupnosti.

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da je Kraljevina Španija kršila naslednje določbe navedenih direktiv:

1.     člen 4(1) Direktive 2001/14/ES, ker znesek uporabnin za uporabo železniške infrastrukture "določajo" izključno državni organi, pri čemer je vloga "upravljavca infrastruktur" omejena le na pobiranje uporabnin;

2.    člen 11 Direktive 2001/14/ES, ker ureditev zaračunavanja uporabnin, ki so jo sprejeli španski organi, ne določa nobenega načrta izvedbe v skladu z merili iz navedenega člena;

3.    člen 30(1) Direktive 2001/14/ES, ker španski predpisi ne zagotavljajo zadostne neodvisnosti regulatornega organa (Comité de Regulación Ferroviaria) od upravljavca železniške infrastrukture in družbe RENFE-Operadora (prevoznica v železniškem prometu, ki spada pod ministrstvo za transport in infrastrukturo);

4.    člen 10(7) Direktive 91/440/EGS, ker regulatorni organ (Comité de Regulación Ferroviaria) nima sredstev, potrebnih za izvajanje nadzora konkurence na trgu storitev železniškega prevoza, za katerega je pristojen na podlagi navedenega člena, in

5.    člena 13(2) in 14(1) Direktive 2001/14/ES, ker španski predpisi določajo diskriminatorna merila za dodelitev kapacitet železniške infrastrukture, pri čemer je lahko posledica teh meril, da se vlakovne poti dejansko dodelijo za obdobje, ki je daljše od obdobja, v katerem velja vozni red; poleg tega ta merila niso specifična.

____________

1 - UL L 75, str. 29.

2 - UL L 237, str. 25.