Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. září 2010 - de Luca v. Komise

(Věc F-20/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Úředníci přeřazení do vyšší funkční skupiny na základě otevřeného výběrového řízení- Uchazeč zapsaný na seznam vhodných uchazečů před vstupem nového služebního řádu v platnost- Přechodná ustanovení upravující zařazení do platové třídy při přijetí- Zařazení do platového stupně na základě nových méně příznivých pravidel - Článek 5 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Patricia de Luca (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a H. Krämer, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: M. Arpio Santacruz a M. Simm, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2005, kterým se žalobkyně, jež je úřednicí již zařazenou do platové třídy A*10 a úspěšnou účastnicí výběrového řízení pro platové třídy A5/A4, jmenuje na pracovní místo u generálního ředitelství pro spravedlnost a vnitřní bezpečnost, v rozsahu, v němž mění její zařazení do platové třídy A*10 na platovou třídu A*9.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Všechny účastnice řízení ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 108, 6.5.2006, s. 31.