Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.9.2010 - de Luca v. komissio

(Asia F-20/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Virkamiehet, jotka pääsevät ylempään tehtäväryhmään yleisen kilpailun kautta - Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololuetteloon otettu hakija - Palkkaluokan määrittämistä palvelukseen otettaessa koskevat siirtymämääräykset - Palkkaluokan määrittäminen uusien epäedullisempien sääntöjen mukaisesti - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta ja 12 artiklan 3 kohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Patricia de Luca (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Arpio Santacruz ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Komission 23.2.2005 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja, joka oli jo aiemmin palkkaluokkaan A*10 kuuluva virkamies ja joka oli läpäissyt palkkaluokkia A5/A4 koskeneen kilpailun, on nimitetty hallintovirkamiehen virkaan oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosastoon, siltä osin kuin siinä muutetaan hänen palkkaluokkansa A*10:stä A*9:ään

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 108, 6.5.2006, s. 31.