Language of document :

2010 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje de Luca prieš Komisiją

(Byla F-20/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas - Pareigūnai, praėję bendrąjį konkursą ir turintys teisę į aukštesnių funkcijų grupę - Prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams į rezervo sąrašą įrašytas kandidatas - Pereinamojo laikotarpio taisyklės, susijusios su lygio priskyrimu įdarbinant - Lygio priskyrimas, taikant naujas mažiau palankias taisykles - Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Patricia de Luca (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Krämer

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Arpio Santacruz ir M. Simm

Dalykas

2005 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimo paskirti ieškovę, pareigūnę, kuriai jau buvo priskirtas A*10 lygis, konkurso į A5/A4 lygį laimėtoją, į Generaliniame direktorate "Teisingumas, laisvė ir saugumas" administratorės pareigas tiek, kiek jos A*10 lygis pakeičiamas A*9 lygiu, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo išlaidas.

____________

1 - OL C 108, 2006 5 6, p. 31.