Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 30 septembrie 2010 - de Luca/Comisia

(Cauza F-20/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Numire - Funcționari care acced la o grupă de funcții superioară prin concurs general - Candidat înscris pe o listă de rezervă anterior intrării în vigoare a noului statut - Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad la momentul recrutării - Încadrare în grad în temeiul noilor dispoziții mai puțin favorabile - Articolul 5 alineatul (2) și articolul 12 alineatul (3) din Anexa XIII la statut)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Patricia de Luca (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și H. Krämer, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Arpio Santacruz și M. Simm, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei din 23 februarie 2005 de numire a reclamantei, funcționar încadrat deja în gradul A*10 și laureat al unui concurs pentru gradele A5/A4, pe un post de administrator în cadrul Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate" pentru motivul că modifică încadrarea sa din gradul A*10 în gradul A*9

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 108, 6.5.2006, p. 31.