Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. septembra 2010 - de Luca proti Komisiji

(Zadeva F-20/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Uradniki, ki napredujejo v višjo funkcionalno skupino na podlagi splošnega natečaja - Kandidat, vpisan na čakalni seznam pred začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov - Prehodna pravila za razvrstitev v naziv ob sprejemu v službo - Razvrstitev v naziv v skladu z manj ugodnimi novimi pravili - Člen 5(2) in člen 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Patricia de Luca (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in H. Krämer, zastopnika)

Intervenient v podporo toženi stranki : Svet Evropske unije (zastopnika: M. Arpio Santacruz in M. Simm, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 23. februarja 2005 o imenovanju tožeče stranke, uradnice, ki je že razvrščena v naziv A*10 in je uspešno opravila natečaj za naziva A5/A4, na delovno mesto administratorja Generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost, ker spreminja njeno razvrstitev iz naziva A*10 v naziv A*9.

Izrek

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 108, 6.5.2006, str. 31.