Language of document :

Žaloba podaná dne 7. března 2011 - Nicolas Katrakasas v. Komise

(Věc F-24/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Nicolas Katrakasas (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise nezapsat žalobce na seznam uchazečů vhodných k přijetí v rámci výběrového řízení COM/INT/OLAF/09/AD8.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí výběrové komise ze dne 11. května 2010, které na základě opětovného přezkumu potvrdilo rozhodnutí ze dne 9. března 2010 nezapsat žalobce na seznam uchazečů vhodných k přijetí v rámci výběrového řízení "COM/INT/OLAF/09/AD8- Administrátoři specializovaní na boj proti podvodům";

v případě potřeby zrušit rozhodnutí Evropské komise ze dne 25. listopadu 2010, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce;

zrušit seznam uchazečů vhodných k přijetí v rozsahu, v němž tento seznam nezahrnuje jméno žalobce a všechna rozhodnutí přijatá na jeho základě;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________