Language of document :

Sag anlagt den 7. marts 2011 - Nicolas Katrakasas mod Kommissionen

(Sag F-24/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nicolas Katrakasas (Bruxelles, Belgien) (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten i forbindelse med udvælgelsesprøve KOM/INT/OLAF/09/AD8.

Sagsøgerens påstande

Annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse af 11. maj 2010, hvori udvælgelseskomitéen efter fornyet behandling stadfæster sin afgørelse af 9. marts 2010 om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten i forbindelse med udvælgelsesprøve "KOM/INT/OLAF/09/AD10 - Fuldmægtige, der er specialiserede i bekæmpelse af svig".

-    Om fornødent annullation af Europa-Kommissionens afgørelse af 25. november 2010 om afslag på sagsøgerens klage.

-    Annullation af reservelisten for så vidt som sagsøgerens navn ikke er opført herpå og af alle de afgørelser, der er truffet på grundlag heraf.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________