Language of document :

Kanne 7.3.2011 - Nicolas Katrakasas v. komissio

(Asia F-24/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nicolas Katrakasas (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kilpailun valintalautakunnan sellaisen päätöksen kumoaminen, jossa kantaja jätetään ottamatta varallaololuetteloon kilpailussa COM/INT/OLAF/09/AD8.

Vaatimukset

on kumottava 11.5.2010 tehty kilpailun valintalautakunnan päätös, jossa pysytetään uudelleenkäsittelyn jälkeen sen 9.3.2010 tekemä päätös olla ottamatta kantajaa varallaololuetteloon sisäisessä kilpailussa "COM/INT/OLAF/09/AD8-Petostentorjuntaan erikoistuneet hallintovirkamiehet"

tarvittaessa on kumottava 25.11.2010 tehty Euroopan komission päätös, jossa kantajan oikaisuvaatimus hylätään

on kumottava varallaololuettelo siltä osin kuin siinä ei ole kantajan nimeä ja on kumottava kaikki sen perusteella tehdyt päätökset

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________