Language of document :

Acțiune introdusă la 7 martie 2011 - Nicolas Katrakasas/Comisia

(Cauza F-24/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Nicolas Katrakasas (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei juriului de concurs de a nu înscrie reclamantul pe lista de rezervă în cadrul concursului COM/INT/OLAF/09/AD8

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei juriului de concurs din 11 mai 2010 prin care se confirmă, după reexaminare, Decizia din 9 martie 2010 de neînscriere a reclamantului pe lista de rezervă în cadrul concursului intern "COM/INT/OLAF/09/AD8-Administratori specializați în combaterea fraudei"

în măsura în care este necesar, anularea Deciziei Comisiei Europene din 25 noiembrie 2010 de respingere a contestației reclamantului;

anularea listei de rezervă, în măsura în care aceasta din urmă nu include numele reclamantului și toate deciziile adoptate în temeiul acesteia;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________